Τίτλος: "Tender is the night"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2016
Χώρος Διεξαγωγής: CAN Christina Androulidaki Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα