Τίτλος: Όλγα Αναστασιάδου: "ανα διαδρομές"
Καλλιτέχνης: Αναστασιάδου-Μαρμαρίδου Όλγα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2016
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Πολλαπλών Εκδηλώσεων του Βυζαντινού Μουσείου
Τοποθεσία: Ιτς Καλέ, Κάστρο Ιωαννίνων