Τίτλος: "Συν"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Αρχοντικό Γεωργιάδη
Τοποθεσία: Μυτιλήνη
Επιμέλεια: Κουτσοκώστας Παναγής
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης "Antallaxima".