Τίτλος: Stephen Antonakos: "Collages"
Καλλιτέχνης: Antonakos Stephen(Αντωνάκος Στήβεν)
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1958
Χώρος Διεξαγωγής: University of Maine
Τοποθεσία: Orono, Maine, Η.Π.Α.