Τίτλος: Βασίλης Σίμος
Καλλιτέχνης: Σίμος Βασίλης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Νομαρχίας Φθιώτιδας
Τοποθεσία: Λαμία