Τίτλος: Basilio Simos
Καλλιτέχνης: Σίμος Βασίλης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Χώρος Διεξαγωγής: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
Τοποθεσία: Μαδρίτη, Ισπανία