Τίτλος: Λαμπρινή Μποβιάτσου: "Μονογραφίες ΙΙ"
Καλλιτέχνης: Μποβιάτσου Λαμπρινή
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης ΣΤΟΑrt
Τοποθεσία: Χανιά, Κρήτη
Επιμέλεια: Αρχοντάκης Ν. Ιωάννης
Παρατηρήσεις: Η έκθεση εντάσσεται στο πρόγραμμα "ΧΑΝΙaRT 2015 – Εικαστικές Διαδρομές στο Νομό Χανίων".