Τίτλος: Francesco Moretti
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2016
Χώρος Διεξαγωγής: Cafe του Φουγάρου
Τοποθεσία: Ναύπλιο