Τίτλος: Στράτος Πάλλας: "Corpus Futura"
Καλλιτέχνης: Πάλλας Στράτος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2016
Χώρος Διεξαγωγής: Myro Gallery Vitrina Space
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη