Τίτλος: Μιλένα Δημητροκάλλη: "Χάος και Αρμονία"
Καλλιτέχνης: Δημητροκάλλη Μιλένα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2016
Χώρος Διεξαγωγής: ΠεριΤεχνών Καρτέρης
Τοποθεσία: Αθήνα