Τίτλος: Άλεξ Μυλωνά: "Ένας κόσμος διαφορετικός"
Καλλιτέχνης: Μυλωνά Άλεξ
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2016
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Άλεξ Μυλωνά - ΜΜΣΤ
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Ζαχαρόπουλος Ντένης
Παρατηρήσεις: Η έκθεση παρατάθηκε μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2016.