Τίτλος: Αλίντα Μαυρογένη: "portREsthetics"
Καλλιτέχνης: Μαυρογένη Αλίντα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2016
Χώρος Διεξαγωγής: Salon de Bricolage
Τοποθεσία: Αθήνα