Τίτλος: Αλέξανδρος Κορογιαννάκης
Καλλιτέχνης: Κορογιαννάκης Αλέξανδρος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1957
Χώρος Διεξαγωγής: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αλεξανδρείας
Τοποθεσία: Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος