Τίτλος: Κωνσταντίνος Φαζός: "Ροές"
Καλλιτέχνης: Φαζός Κωνσταντίνος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2016
Χώρος Διεξαγωγής: CAN Christina Androulidaki Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Στην έκθεση συμμετείχε και η Άννα-Μαρία Σαμαρά.