Τίτλος: Άννα-Μαρία Σαμαρά: "Ροές"
Καλλιτέχνης: Σαμαρά Άννα-Μαρία
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2016
Χώρος Διεξαγωγής: CAN Christina Androulidaki Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Στην έκθεση συμμετείχε και ο Κωνσταντίνος Φαζός.