Τίτλος: Βιργινία Φιλιππούση
Καλλιτέχνης: Φιλιππούση Βιργινία
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2016
Χώρος Διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο Αγορά Αργύρη
Τοποθεσία: Πάτρα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του φεστιβάλ "Μέρες Φωτογραφίας".