Τίτλος: Νάνος Βαλαωρίτης: "Ελλάδα, η χώρα του ποτέ και του πάντοτε"
Καλλιτέχνης: Βαλαωρίτης Νάνος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2016
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Αστρολάβος
Τοποθεσία: Αθήνα