Τίτλος: Δημήτρης Νούκας
Καλλιτέχνης: Νούκας Δημήτρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2016
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα (οδός Χαρίτου 17)
Τοποθεσία: Καρδίτσα