Τίτλος: Κατερίνα Σταμπολίτη: "Νερό και Χ(ρ)ώμα"
Καλλιτέχνης: Σταμπολίτη Κατερίνα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2016
Χώρος Διεξαγωγής: Κέντρο Τέχνης Ιάννης Πανταζίδης
Τοποθεσία: Αθήνα