Τίτλος: "Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη: Ανοιχτός Διάλογος"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Χώρος Διεξαγωγής: Cloitre et jardin Lucien Wercollier, Abbaye de Neumunster
Τοποθεσία: Λουξεμβρούργο
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του φεστιβάλ - αφιέρωμα στον ελληνικό πολιτισμό "Au coeur des faubourgs - Kardia".