Τίτλος: Δημοσθένης Κοκκινίδης: "Σχέδια και μνήμες"
Καλλιτέχνης: Κοκκινίδης Δημοσθένης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2016
Χώρος Διεξαγωγής: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (Μέγαρο Εϋνάρδου)
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Καψάλης Διονύσης, Φιολάκης Κωνσταντίνος