Τίτλος: "Η Συλλογή της Alpha Bank Ελληνική Τέχνη από το 1950 έως Σήμερα"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2016
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου (Νέα Πτέρυγα του Νεστοριδείου Μελάθρου)
Τοποθεσία: Ρόδος
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία για την έκθεση και τους συμμετέχοντες σε αυτήν.