Τίτλος: Κυριάκος Κατζουράκης
Καλλιτέχνης: Κατζουράκης Κυριάκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1988
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Β. Μυλωνογιάννη
Τοποθεσία: Χανιά, Κρήτη