Τίτλος: Ίρις Ξυλά-Ξαναλάτου: "Από τον Κάμπο της Σύρου στη Σαντορίνη"
Καλλιτέχνης: Ξυλά-Ξαναλάτου Ίρις
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2016
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Μεγάρου Γκύζη
Τοποθεσία: Φηρά, Σαντορίνη
Επιμέλεια: Δαλεζίου Μαρίζα