Τίτλος: Marisa Zattini: "Di segni"
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2016
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Τεχνοχώρος, Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών από τις 15-30 Σεπτεμβρίου 2016.