Τίτλος: Αυγή Σακαλλή
Καλλιτέχνης: Σακαλλή Αυγή
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1957
Χώρος Διεξαγωγής: Στέγη Εικαστικών Τεχνών
Τοποθεσία: Αθήνα