Τίτλος: Αγλαΐα Παπά
Καλλιτέχνης: Παπά Αγλαΐα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1955
Χώρος Διεξαγωγής: Κεντρικόν
Τοποθεσία: Αθήνα