Τίτλος: Μαρία Ράμφου
Καλλιτέχνης: Ράμφου Μαρία
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1955
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα