Τίτλος: Θάλεια Φλωρά-Καραβία
Καλλιτέχνης: Φλωρά-Καραβία Θάλεια
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1955
Χώρος Διεξαγωγής: Ατελιέ της καλλιτέχνιδας
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Το ατελιέ της Θάλειας Φλωρά-Καραβία βρίσκεται (Γ΄ Σεπτεμβρίου 139-141).