Τίτλος: Μαρία Χατζηγάκη
Καλλιτέχνης: Χατζηγάκη Μαρία
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1955
Χώρος Διεξαγωγής: Monica Pane Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα