Τίτλος: Ερνέστος Κάρτερ
Καλλιτέχνης: Κάρτερ Ερνέστος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα