Τίτλος: "Ι΄ Πανελλήνιος Καλλιτεχνική Έκθεσις Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής, Διακοσμητικής"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1969
Χώρος Διεξαγωγής: Ζάππειο Μέγαρο
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο. Στην έκθεση συμμετείχε κι ο Δημήτρης Σακελλίων.