Τίτλος: Ίρις Δρακούλη: "Ζωγραφιστά υφάσματα με Batik"
Καλλιτέχνης: Δρακούλη Ίρις
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Τοποθεσία: Αθήνα