Τίτλος: Κυριάκος Κατζουράκης
Καλλιτέχνης: Κατζουράκης Κυριάκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1974
Χώρος Διεξαγωγής: Καλλιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο Ώρα
Τοποθεσία: Αθήνα