Τίτλος: "1re Biennale Art nOmad"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Τοποθεσία: Arnac-la-Poste, France
Επιμέλεια: Κομισάριος: Ardenne Paul Διοργάνωση Έκθεσης: art nOmad Centre d΄Art d΄Intrervention et de Recherche en Entremetologie.
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.