Τίτλος: "Istanbul is Contem-porary"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Τοποθεσία: Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της "ci x 10th Anniversary". Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.