Τίτλος: Νίκος Τσιμιτάκης: "Αστικές Περιηγήσεις"
Καλλιτέχνης: Τσιμιτάκης Νίκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2016
Χώρος Διεξαγωγής: Εικαστικές Αναζητήσεις
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Σχινά Αθηνά