Τίτλος: Χρυσάνθη Μπαϊράμη: "Momentos"
Καλλιτέχνης: Μπαϊράμη Χρυσάνθη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2016
Χώρος Διεξαγωγής: Art Zone 42
Τοποθεσία: Αθήνα