Τίτλος: "Good Night and Good Luck"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2016
Χώρος Διεξαγωγής: Galley A plus A
Τοποθεσία: Βενετία, Ιταλία
Επιμέλεια: Νέλλη Φίλη, Aderonke Akinyele, Paola Aluzzi, Chiara Argentino, Paula Bruzzi Berquo, Maria de los Angeles Donoso, Livia Zaffalon, Sheila Zago