Τίτλος: Βασίλης Παπανικολάου: Ζωγραφική
Καλλιτέχνης: Παπανικολάου Βασίλης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2016
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Γαβράς
Τοποθεσία: Αθήνα