Τίτλος: Μέμος Μακρής: "Από την Αθήνα στο Παρίσι 1934-1950"
Καλλιτέχνης: Μακρής Μέμος (Αγαμέμνων)
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2016
Χώρος Διεξαγωγής: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (Μέγαρο Εϋνάρδου)
Τοποθεσία: Αθήνα