Τίτλος: Κυριάκος Κατζουράκης: "Ο Δρόμος προς τη Δύση"
Καλλιτέχνης: Κατζουράκης Κυριάκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2003
Χώρος Διεξαγωγής: ΠεριΤεχνών
Τοποθεσία: Αθήνα