Τίτλος: Ζάφος Ξαγοράρης: "Η παράσταση"
Καλλιτέχνης: Ξαγοράρης Ζάφος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2016
Χώρος Διεξαγωγής: Πάρκινγκ (στη συμβολή των οδών Ηπείρου και 3ης Σεπτεμβρίου)
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Γρέγου Κατερίνα
Παρατηρήσεις: Η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος "Έργο στην πόλη" του Οργανισμού ΝΕΟΝ.