Τίτλος: Βασιλική Γεροκώστα: "Το ένα μέσα στο άλλο"
Καλλιτέχνης: Γεροκώστα Βασιλική
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Κέντρο Νεώτερης Κεραμεικής
Τοποθεσία: Αθήνα