Τίτλος: "Τοπίο Μνήμης"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Αγίου Αθανασίου
Τοποθεσία: Νάουσα, Πάρος
Παρατηρήσεις: Η έκθεση αποτελεί τμήμα της συνολικής φεστιβαλικής δράσης του ORANGE WATER που πραγματοποιήθηκε σε 10 χώρους πολιτισμού στην Αθήνα, την Κρήτη και την Πάρο. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.