Τίτλος: Helmut Stallaerts: "Ignoramus"
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2016
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Bernier/Eliades
Τοποθεσία: Αθήνα