Τίτλος: Georgia Fambris: "Analogon"
Καλλιτέχνης: Φαμπρίς Γεωργία (Fambris Georgia)
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης ena
Τοποθεσία: Αθήνα