Τίτλος: Γιώργος Γιώτσας: "Materia la prima"
Καλλιτέχνης: Γιώτσας Γιώργος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Galleria della Biblioteca Angelica
Τοποθεσία: Ρώμη, Ιταλία
Επιμέλεια: Serafini Giuliano