Τίτλος: Άρης Κατσιλάκης
Καλλιτέχνης: Κατσιλάκης Άρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2017
Χώρος Διεξαγωγής: Alma Contemporary Art Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα