Τίτλος: "S.O.S Η Γη Κινδυνεύει"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1992
Χώρος Διεξαγωγής: Xenia Palace
Τοποθεσία: Ναύπλιο
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Ναυπλίου και της Κοινότητας Ευρωπαίων Δημοσιογράφων. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.